O PROJEKTU

Projekt Sebeobrana pro všechny, jinak také ESD Czechia, je nový koncept přístupu k sebeobraně vycházející z izraelského Empowerment Self Defense určeného pro širokou populaci.


Nabízí postupy pro zvládání různých typů nebezpečných situací v každodenním životě.

Sebeobrana pro všechny je určena dětem, seniorům, ženám, osobám se zdravotním postižením. Je založena na prevenci, vnímání svých potřeb, asertivitě, komunikaci a vymezení hranice. Fyzické techniky jsou přitom přizpůsobeny jednotlivým účastníkům.

Pět základních pilířů Sebeobrany pro všechny:


Mysli

Posiluj intuici, vnímej okolí, nauč se vnímat své hranice.

Zakřič

Sděluj své pocity a potřeby, v případě nebezpečí efektivně přivolej pomoc.

Utíkej

Vyhraný boj je i takový, ke kterému nedošlo.

Bojuj

Využívej slabých míst protivníka a silných míst vlastního těla.

Sdílej

Nepříjemné zážitky si nenech pro sebe, vyhledej odbornou pomoc.


V USA, v Kanadě, v Izraeli a v Albánii je sebeobrana již součástí školní výuky, podobně jako mediální gramotnost či finanční gramotnost. Statistiky jsou velmi smutné, každá 3. žena, každé 5. dítě, každý 6. chlapec a každý 10. muž se v průběhu života setká s fyzickým násilím. Výuka sebeobrany přispívá ke snížení šikany a ve firmách pomáhá vytvářet zdravé a bezpečné pracovní prostředí. A navíc, pokud se agresorovi bráníme, ve více než 80% máme šanci, že uspějeme.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Násilí a jeho dopady je možné v dnešní době považovat za nejrozšířenější zdraví ohrožující fenomén, protože každá 3. žena a každé 5. dítě se v průběhu života setká s nějakou formou násilí.
Každý 6. chlapec a každý 10. muž se může stát objektem sexuálního násilí. Většina studií zároveň poukazuje na fakt, že násilí na chlapcích a mužích je stále málo oznamováno a prošetřováno.
Násilí má různé formy, kromě fyzické také formy psychické, ekonomické, sociální či sexuální.
80% žen, které se aktivně brání, dokážou agresora odradit od útoku.
87% násilných činů pochází od osob nám známých.