Náš cíl

Je důležité změnit vnímání prevence sebeobrany a jejího přínosu pro společnost.

Naším cílem je naučit 3,5% české populace efektivně se bránit. Představte si, jakou společenskou změnu toto přinese. Snížení agrese a šikany ve školách. Nástroj na to, jak omezit různé formy obtěžování či diskriminace na pracovištích. Konec podvodných prodejů seniorům. Konec přihlížení násilí ve veřejné dopravě, protože umím-li se bránit, tak umím i vhodně poskytnout pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Přinášíme nové vzdělávání, které pomůže vytvořit zdravější a sebevědomější Česko pro nás všechny.

Řídíme se heslem, co nemůžeš změřit, nemůžeš řídit, proto jsme si stanovili v delším horizontu ambiciózní cíl proškolit 3,5% české populace. A zároveň máme touhu tento projekt přenést i do zahraničí a tak dále podpořit pozitivní renomé české zahraniční politiky založené na lidských právech. Také chceme dokázat, že společenské projekty můžou být postaveny na komerčním základě.

Doufám, že se posouváme do momentu, kdy společenská odpovědnost nebude jen heslem zmíněným ve výroční zprávě na křídovém papíře.

Chcete-li nás podpořit finančně či jinak nebo máte-li námět na spolupráci, kontaktujte prosím Lindu Štucbartovou e-mailem: linda@stucbartova.cz. Děkujeme!
Pomozte nám šířit osvětu prostřednictvím unikátního zážitkového e-learningu nebo prostřednictvím workshopů pro ohrožené skupiny – děti z dětských domovů, osoby se zdravotním postižením nebo seniory.

E-learningový kurz je určen široké veřejnosti a absolventi budou umět použít principy Sebeobrany pro všechny.

Popis:
  • cca 90 – 120 minut
  • vysoká interaktivita
  • aktivní zapojení studenta
  • znalosti a dovednosti budou předávány a upevňovány prostřednictvím videosituací a videosimulací
  • ve videích navodíme stresové prostředí
  • doplňkové informace předáme formou infografiky