Sebeobrana pro všechny se účastní letního tréninkového programu ESD